Foydali ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi qo‘shilgan (ratifikatsiyalagan) Xalqaro mehnat tashkiloti hujjatlarining RO‘YXATI

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni;

O'zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi Qonuni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 fevraldagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi PF-4958-son Farmoni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 22 iyundagi “Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6012-son Farmoni;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 28 dekabrdagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 365-son Qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 maydagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 304-son Qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2016 yil 28 yanvardagi “Malakaviy imtihonlarni o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 220/2-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2016 yil 28 apreldagi “Ilmiy unvonlar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 224/8-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi “Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 239/3-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi “Ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 239/4-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2015 yil 20 martdagi 214/8-son qarori bilan tasdiqlangan “Dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalari” (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/8-son qarori bilan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2015 yil 20 martdagi 214/9-son qarori bilan tasdiqlangan “Dissertatsiyalar ilmiy natijalarining amaliyotga joriy qilinishini baholash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar” (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/9-son qarori bilan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilgan).

 

 

OAK ro‘yxatida ko‘rsatilgan yuridik fanlar bo‘yicha ilmiy jurnallar ro‘yxati: 

 1. “Bola va zamon” jurnali;
 2. “Huquq va burch” jurnali;
 3. “Odil sudlov – Pravosudie” jurnali;
 4. “Xalqaro munosabatlar” jurnali;
 5. “Demokratlashtirish va inson huquqlari – Democratization and human rights – Demokratizatsiya i prava cheloveka” jurnali;
 6. “Jamiyat va boshqaruv –Society and Administration – Obщestvo i upravlenie” jurnali;
 7. “Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari – Obщestvennoe mnenie. Prava cheloveka – Public opinion. Human rights” jurnali;
 8. “O‘zbekiston qonunchiligi tahlili – Uzbek law review – Obzor zakonodatelstva Uzbekistana” jurnali;
 9. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi axborotnomasi” jurnali;
 10. “O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining axborotnomasi” jurnali;
 11. “Falsafa va huquq – Filosofiya i prava – Philosophy & Law” jurnali;
 12. “Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoe obщestvo ­- Civil society” jurnali;
 13. “Yurisprudensiya” jurnali;
 14. “Advokat” jurnali;
 15. Qoraqalpog‘iston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari olimlarining ilmiy to‘plami;
 16. “Huquqiy tadqiqotlar / Pravovыe issledovaniya / Journal of Law Research” jurnali;
 17. “Yuridik fanlar axborotnomasi – Vestnik yuridicheskix nauk – Review of law sciences” jurnali;
 18. “Odillik mezoni” jurnali;
 19. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy veb-saytining ilmiy bo‘limi (elektron jurnal);
 20. “Yurist axborotnomasi – Vestnik yurista – Lawyer herald” jurnali;
 21. “Tizimli tadqiqotlar / Sistemnie issledovaniya / System studies” jurnali;
 22. “Jamoat xavsizligi” jurnali;
 23. “Tergov amaliyoti” jurnali;
 24. “O‘zbekiston sud-ekspertizasi” jurnali;
 25. “O‘zbekiston bojxona axborotnomasi” jurnali;
 26. “uz” – elektron jurnali;
 27. “Qoraqalpog‘istonda fan va ta’lim – Karaqalpaqstanda ilim hәm bilim – Nauka i obrazovanie v Karakalpakstane – Scinece and education in Karakalpakstan” elektron jurnali.
 28. “Huquqiy olam” - “Pravoviy mir” - “Legal world” jurnali;
 29. “O‘zbekiston tergovchisi” jurnali;
 30. «O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish institutining axborotnomasi» jurnali;
 31. «Kriminologiya va jinoiy odil sudlov» jurnali;
 32. «TSUL Legal Report» jurnali;
 33. “Parlament tadqiqotlari axborotnomasi” jurnali (Qonunchilik muammolari axborotnomasi);
 34. «Axborot xavfsizligi» axborotnomasi ilmiy-texnik jurnali;

 “YANGI O’ZBEKISTON” va “Pravda Vostoka” gazetalari Ilm-fan bo‘limi (ilm-fan elektron ilmiy jurnali).

 

OAK ro‘yxatida ko‘rsatilgan sotsiologiya fanlari bo‘yicha ilmiy jurnallar ro‘yxati:

 1. “O‘zbekiston tarixi” jurnali;
 2. “O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar” jurnali;
 3. “Samarqand davlat universiteti ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi” jurnali;
 4. “Demokratlashtirish va inson huquqlari – Democratization and human rights – Demokratizatsiya i prava cheloveka” jurnali;
 5. “Jamiyat va boshqaruv –Society and Administration – Obщestvo i upravlenie” jurnali;
 6. “Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari – Obщestvennoe mnenie. Prava cheloveka – Public opinion. Human rights” jurnali;
 7. “O‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari” jurnali;
 8. “Falsafa va huquq – Filosofiya i prava – Philosophy & Law” jurnali;
 9. “Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoe obщestvo – Civil society” jurnali;
 10. “Zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari (Mintaqada zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari)” (Elektron ilmiy to‘plam) Urganch;
 11. “Qoraqalpog‘iston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari olimlarining ilmiy to‘plami” Nukus;
 12. “Kutubxona.uz” elektron jurnali;
 13. “Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila – Obщestvo, gender i semya v Sentralnoy Azii – Society, Gender and Family in Central Asia” jurnali;
 14. “Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali – Jurnal sotsialnыx issledovaniy – Journal of Social Studies” elektron jurnali;
 15. “UzBridge” axborot-tahliliy elektron jurnali;
 16. “Qoraqalpog‘istonda fan va ta’lim” jurnali;
 17. “Sotsiologiya va huquq” jurnali;

“YANGI O’ZBEKISTON” va “Pravda Vostoka” gazetalari Ilm-fan bo‘limi (ilm-fan elektron ilmiy jurnali).

Powered by GSpeech