Истиқболли йўналишлар ва мавзулар

Ушбу ҳавола орқали Сиз 12.00.13 – “Инсон ҳуқуқлари (юридик фанлар, социология фанлари)” ихтисослиги бўйича илмий-тадқиқот йўналишлари рўйхати билан танишиб чиқишингиз ва илмий тадқиқот йўналишини танлаб олишингиз мумкин.

 

12.00.13 – “Инсон ҳуқуқлари” (юридик фанлар, социология фанлари) ихтисослиги бўйича соҳасида амалга ошириладиган тадқиқотларнинг асосий йўналишларига тавсиялар:

 

 1. Инсон ҳуқуқлари ривожланишининг назарий-ҳуқуқий асослари.
 2. Инсон ҳуқуқларининг фалсафий-ҳуқуқий асослари.
 3. Инсон ҳуқуқларининг тарихий илдизлари.
 4. Инсон ҳуқуқлари генезиси ва ривожланишининг тарихий-ҳуқуқий асослари.
 5. Инсон ҳуқуқларининг илмий-назарий, амалий, ўқув-педагогик аҳамияти.
 6. Инсон ҳуқуқлари институтлари.
 7. Инсон ҳуқуқлари соҳасида “юмшоқ” ва “қаттиқ” ҳуқуқ.
 8. Инсон ҳуқуқлари соҳасида универсал ва минтақавий ҳужжатлар ҳамда уларнинг инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишдаги роли.
 9. Инсон ҳуқуқлари ва давлат тузуми;
 10. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш бўйича давлатнинг асосий вазифалари ва уларнинг амалга оширилиши.
 11. Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатчилик – инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий юридик механизмлари.
 12. Инсон ҳуқуқлари ва ижтимоий давлат.
 13. Инсон ҳуқуқлари ва демократия.
 14. Инсон ҳуқуқлари ва ҳуқуқий давлат.
 15. Инсон ҳуқуқлари ва дунёвий давлат.
 16. Замонавий миллий давлатчиликда инсон ҳуқуқлари тизимининг ўзига хос хусусиятлари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил.
 17. Инсон ҳуқуқлари цивилизatsiявий-минтақавий моделларининг вужудга келиши.
 18. Универсал ҳуқуқлар концепциясининг шаклланиши ва замонавий дунёвий давлат.
 19. Жамият тараққиётининг замонавий босқичида инсон ҳуқуқларини таъминлаш.
 20. Инсон ҳуқуқлари тизимининг шаклланиши ва ривожланиши муаммолари.
 21. Инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро стандартларнинг шаклланиши ва ривожланиш истиқболлари.
 22. Инсон ҳуқуқлари бўйича таълимотлар ва қарашлар тарихи.
 23. Инсон ҳуқуқлари ривожланиши ва глобаллашув даври муаммолари.
 24. Инсон ҳуқуқларини ўрганиш методологиясини ривожлантириш.
 25. Инсон ҳуқуқларининг умуминсоний ва миллий ахлоқий мазмуни.
 26. Инсон ҳуқуқларининг универсаллиги ва маданий релятивизм.
 27. фалсафа, социология, сиёсатшунослик ва ҳуқуқшунослик фанларида инсон ҳуқуқлари муаммоларининг ўрганилиши: анъанавий ёндашувлар ва замонавий тенденциялар.
 28. Инсон ҳуқуқларининг замонавий талқини.
 29. Рақамли жамиятга трансформatsiя шароитида инсон ҳуқуқларининг таъминланиши муаммоси.
 30. Конституциявий ислоҳотлар ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш устуворлиги.
 31. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълим ва тарғиботнинг ривожланиши.
 32. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро, минтақавий ва миллий механизмлар.
 33. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги миллий қонунчилик ва ҳуқуқий амалиёт.
 34. Инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича хорижий тажриба ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлил.
 35. Инсон ҳуқуқлари соҳасида мурожаатлар институтини ривожлантириш муаммолари.
 36. Инсон ҳуқуқлари соҳасида давлат сиёсати: ҳорижий тажриба ва миллий амалиет.
 37. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро ҳуқуқий нормаларнинг Ўзбекистон қонунчилигига имплементatsiя қилишнинг илмий-методологик асослари.
 38. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиришнинг фундаментал асослари.
 39. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва инсон ҳуқуқлари;
 40. инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегияси;
 41. Инсон ҳуқуқлари бўйича ислом тизимининг ҳозирги замондаги роли.
 42. Инсон ҳуқуқлари Осиё тизимининг ривожланиш истиқболлари.
 43. Инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва муҳофаза қилишда давлат органларининг роли.
 44. Инсон ҳуқуқларининг судларда ҳимоя қилиниши.
 45. Ҳуқуқни мухофаза қилувчи органларда инсон ҳуқуқлари бузи лиши ҳолатларини бартараф этиш.
 46. Инсон ҳуқуқларининг маъмурий-ҳуқуқий ҳимоя қилиниши.
 47. Инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари.
 48. Юридик ёрдам олишга бўлган ҳуқуқ.
 49. Инсон ҳуқуклари бўйича миллий институтлар.
 50. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишдаги роли;
 51. Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятлари;
 52. Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари бўйича миллий маърузалари ва уларни кўриб чиқиш якунлари бўйича БМТ устав органлари ва шартномавий қўмиталарининг мулоҳаза ва тавсиялари;
 53. Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича миллий ҳаракатлар режалари;
 54. 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартиби ва Ўзбекистоннинг миллий мақсад ва вазифалари;
 55. Ёшлар ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатларни такомиллаштириш.
 56. Инсон ҳуқуқларининг хурмат қилиш тамойили.
 57. Инсон ҳуқуқлари ва санкциялар.
 58. Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро норма ижодкорлигида иштирок этиши.
 59. Фуқаролик жамияти институтлари ва инсон ҳуқуқлари.
 60. Одам савдосига қарши курашиш ва инсон ҳуқуқлари.
 61. Бизнес ва инсон ҳуқуқлари.
 62. Коррупцияга қарши курашиш ва инсон ҳуқуқлари.
 63. Хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш асослари.
 64. Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари.
 65. Ногиронлиги бўлган шахслар манфаатларини таъминлашда инсон ҳуқуқларига йўналтирилган ёндашувни шакллантириш муаммолари.
 66. Мигрантлар ҳуқуқларини таъминлаш масалалари.
 67. Кексалар ҳуқуқларини таъминлаш муаммолари.
 68. Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламлари ҳуқуқларини таъминлаш масалалари.
 69. Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари ва инсон ҳуқуқлари.
 70. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро-ҳуқуқий нормаларни .судларда қўллаш.
 71. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро-ҳуқуқий стандартларни жиноий судловга имплементatsiя қилиш.
 72. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро-ҳуқуқий стандартларни маъмурий судловга имплементatsiя қилиш.
 73. Суд органлари мустақиллиги тўғрисидаги БМТ асосий принципларини Узбекистон Республикаси қонунчилигида амалга ошириш.
 74. Тергов ҳаракатларини амалга оширишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш.
 75. Жиноий суд жараёнида жабрланувчилар ва гувоҳлар ҳуқуқини таъминлаш.
 76. Судланувчи шахсларнинг ҳуқуқий мақоми.
 77. Меҳнат низоларини ҳал қилишндан' ўзига хос хусусиятлари.
 78. Инсон ҳуқуқлари тизимида гендер тенглик, аёл ва қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш билан боғлиқ механизмларни такомиллаштириш масалалари (Ўзбекистон мисолида).
 79. Ўзбекистонда инсоннинг ижтимоий ҳуқуқлари ҳамда камбағалликни қисқартириш борасидаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари.
 80. Ўзбекистонда соғлом турмуш тарзини таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини ошириш мақсадларига эришиш масалалари (инсон ҳуқуқлари ракурсида).
 81. Ўзбекистонда адолатли ва сифатли таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш ва рағбатлантириш билан боғлиқ механизмларни такомиллаштириш (инсон ҳуқуқлари соҳаси).
 82. Инсон ҳуқуқлари ва Омбудсман институти фаолиятини такомиллаштириш масалалари (миллий ва ҳорижий тажрибаларни таққослаш).
 83. Ўзбекистонда “хавфсиз шаҳар” дастури ва аҳоли яшаш пунктлари хавфсизлигини таъминлаш ишларида инсон ҳуқуқларини таъминлаш масалалари.
 84. Ўзбекистонда фавқулодда ҳолатлар содир бўлганида инсон ҳуқуқларини таъминлаш масалалари (миллий ва ҳорижий тажрибаларни таққослаш).
 85. Ўзбекистонда сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этишда инсон ҳуқуқларини таъминлаш масалалари.
 86. Ўзбекистонда истъемолчилар ҳуқуқларини муҳофаза этиш билан боғлиқ қонунчиликни такомиллаштириш масалалари.
 87. Экологик ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий ва миллий механизмлари.
 88. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш тизими: илмий-назарий таҳлил.
 89. Яшаш ва соғлиққа бўлган ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий ва миллий механизмлари.
 90. Эркинлик ва шахсий дахдсизлик ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий ва миллий механизмлари.
 91. Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг назарий муаммолари.
 92. Ҳуқуқни ҳимоя қилувчи миллий институтлар фаолиятининг ҳуқуқий асослари.
 93. Ўз она тилидан фойдаланиш ҳуқуқини таъминлашнинг халқаро ҳуқуқий асослари.
 94. Бир жойдан иккинчи жойга кўчиш ҳуқуқи
 95. Турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи.
 96. Виждон эркинлиги ҳуқуқи.
 97. Сиёсий ҳуқуқ ва эркинликлар.
 98. Фикр ва сўз эркинлиги.
 99. Ахборот эркинлиги ҳуқуқи.
 100. Жамоат бирлашмаларини ташкил этиш ҳуқуқи.
 101. Оммавий тадбирларни ўтказиш ҳуқуқи.
 102. Давлатни бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқи.
 103. Мурожаат этиш ҳуқуқи.
 104. Ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳуқуқлар.
 105. Тадбиркорлик ҳуқуқи.
 106. Мулкий дахлсизлик ҳуқуқи.
 107. Хусусий мулкка эга бўлиш ҳуқуқи.
 108. Меҳнат қилиш ҳуқуқи.
 109. Дам олиш ҳуқуқи.
 110. Ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи.
 111. Оилага бўлган ҳуқуқ.
 112. Турур жойга эга бўлиш ҳуқуқи.
 113. Тиббий хизматга бўлган ҳуқуқ.
 114. Фаровон атроф муҳитга бўлган ҳуқуқ.
 115. Таълим олишга бўлган ҳуқуқ.
 116. Инклюзив таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш муаммолари.
 117. Ижод эркинлиги ҳуқуқи.
 118. Коррупциясиз муҳитда таълим олиш ҳуқуқи.
 119. Коррупциясиз муҳитда меҳнат қилиш ҳуқуқи.
 120. Коррупциясиз муҳитда ижод қилиш ҳуқуқи.
 121. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси фаолиятининг ҳуқуқий асослари.
 122. БМТнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар бўйича қўмитаси фаолиятини ташкил қилиш механизми.
 123. БМТнинг Ирқий камситишни бартараф этиш бўйича қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси .
 124. Ирқий камситишнинг барча шаклларини бартараф этиш бўйича халқаро конвенция талабларини имплементatsiя қилиш: миллий тажриба.
 125. БМТнинг Аёлларга нисбатан камситишга барҳам бериш бўйича қўмита фаолиятининг ҳуқуқий асослари.
 126. Аёлларга нисбатан камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш бўйича Конвенцияни имплементatsiя қилиш: миллий тажриба.
 127. БМТнинг қийноқларга қарши қўмитаси фаолиятини ташкил этиш механизми.
 128. Қийноқларга солишга ва муомалада бўлиш ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни таҳқирловчи турларига қарши конвенцияни имплементatsiя қилиш: қиёсий ҳуқуқий таҳлил.
 129. БМТнинг Бола ҳуқуқлари бўйича қўмита фаолияти ҳуқуқий асослари.
 130. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни имплементatsiя қилишнинг назарий ва амалий муаммолари.
 131. БМТнинг Барча меҳнаткаш-мигрантлар ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича қўмита ҳуқуқий мақоми.
 132. Барча меҳнаткаш-мигрантлар ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро конвенция стандартларини имплементatsiя қилишнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари.
 133. БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг ҳуқуқий мақоми.
 134. Ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияни имплементatsiя қилишнинг ижтимоий ҳуқуқий асослари.
 135. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши фаолиятининг ҳуқуқий механизмлари.
 136. Универсал даврий ҳисобот ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятлари ижросини таъминлаш асослари.
 137. БМТ маърузачилари институти билан мамлакат ҳамкорлиги: қиёсий таҳлил.
 138. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари билан ҳамкорлик: халқаро ва миллий тажриба.
 139. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Бола ҳуқуқлари бўйича вакилининг ҳуқуқий мақоми.
 140. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) фаолиятини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий асослари.
 141. Қийноқларга қарши Миллий превентив механизмни такомиллаштириш муаммолари.
 142. Инсон ҳуқуқлари соҳасида Олий Мажлис фаолиятини такомиллаштириш муаммолари.
 143. Инсон ҳуқуқлари ҳимоя қилиш соҳасида миллий индикаторларни шакллантиришнинг методологик муаммолари.
 144. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро шартномалар тўғрисида аҳолини хабардор қилишнинг методологик муаммолари.
 145. Инсон ҳуқуқлари соҳасида ижтимоий фикрни ўрганишни ташкил этишнинг методологик масалалари.
 146. Ёшлар ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг социологик муаммолари.
 147. Инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантиришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари.
 148. Инсон ҳуқуқлари маданиятининг ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнларда акс этиши.
 149. Инсон ҳуқуқлари маданиятини социологик тавсифлаш асослари.
 150. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни ташкил этиш ва ривожлантириш муаммолари.
 151. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги тарбиянинг методологик муаммолари.
 152. Инсон ҳуқуқлари соҳасида социологик сўровлар ўтказиш, маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва баҳолаш усуллари.
 153. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг шаклланиши, ривожланишининг ижтимоий жиҳатлари ва асослари.
 154. Барқарор ривожланиш мақсадлари ва инсон ҳуқуқлари.
 155. Инсон ҳуқуқлари соҳасида социологик концепциялар.
 156. Инсон ҳуқуқлари социологияси.
 157. Ахборот олиш ҳуқуқини ижтимоий-ҳуқуқий асослари.
 158. Гендер муаммоларининг замонавий тенденциялари.
 159. Инсон ҳуқуқлари ва мигрatsiя жараёнлари;
 160. Ахборот олиш ҳуқуқининг ижтимоий асослари;

 

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech